6 tục lệ ngày tết của người Việt

Bạn biết gì về tục lệ ngày Tết tại Việt Nam? Tại sao nó lại đặc biệt mà mỗi năm có rất nhiều du khách nước ngoài đã đến đất nước chúng ta vào đúng ngay dịp này? Sẽ có rất nhiều người không biết hoặc không quan tâm về dịp này có ý nghĩa như thế nào đâu. Nhưng là một người trẻ tuổi, hiểu để tiến bộ và nhớ về cội nguồn thì không bao giờ là sai đâu các bạn ạ!